Регламент надання послуги з організації з'єднань в ДЦ "БІ МОБАІЛ"

1. Терміни та визначення

В цьому регламенті використовуються наступні терміни, визначення та скорочення:

 • ДЦ - дата-центр "БІ МОБАІЛ";
 • Замовник - юридична або фізична особа, що уклала договір про надання послуг з ТОВ "ДІДЖИТАЛ ТЕЛЕКОМ - АЙ ІКС";
 • ЗВ - Зона відповідальності - ділянка комутації, за організацію та робочий стан якої відповідає одна особа (організація);
 • Виконавець - ТОВ "ДІДЖИТАЛ ТЕЛЕКОМ - АЙ ІКС";
 • Комутація - симплексна або дуплексна лінія зв'язку, що характеризується лінійними даними та унікальним ідентифікатором, що призначається їй ДЦ після її виконання, та являє собою скомутоване необхідним чином оптичне волокно або їх пару;
 • Лінійні дані - унікальний ідентифікатор комутацій, що складається ідентифікатор оптичного кросу (активного обладнання) та номер порта (номери портів) на ньому;
 • ТВ - технічні вимоги;
 • ШЗК - шафа загального користування - шафа ДЦ, в якій розміщується обладння кількох Замовників;
 • MMR - meet-me-room - кросове приміщення в ДЦ.

 

2. Загальні вимоги

2.1 Всі роботи з облаштування комутацій в ДЦ (крім випадків, зазначених явно) виконуються за рахунок Замовника. В окремо оговорених випадках можуть бути використані матеріали Замовника;

2.2 Всі комутації в ДЦ виконуються тільки після однозначного підтвердження Замовником оплати замовленої послуги.

2.3 Комутації в ДЦ виконуються тільки після однозначного підтвердження лінійних даних сторін комутації.

2.4 Дуплексні комутації виконуються тільки між парами портів з номерами, що йдуть поспіль. Перший номер порта ­­­­­— непарний, другий —
парний.

 

3. Технічні вимоги

3.1 Оптичні кабелі зв'язку:

3.1.1 В ДЦ Замовникам дозволяється використовувати виключно одномодові оптичні кабелі в оболонці, яка не підтримує горіння. Використання кабелів інших видів та типів не дозволяється.

3.1.2 До початку монтажу кабелю персонал ДЦ повинен призначити кабелю унікальний ідентифікатор та повідомити його Замовнику.

3.1.3 Монтаж кабелів по ДЦ виконується по існуючим трасам персоналом ДЦ. та/або Виконавця.

3.1.4 Змонтований кабель маркується бірками на поворотах і переходах через стіни з обох боків.

3.1.5 Якщо для організації нової комутації Замовник хоче використати існуючий кабель, він зобовязаний до виконання цієї комутації привести стан цього кабелю до вимог розділу 3.2 ТВ.

3.2 Оптичні кроси:

3.2.1 В MMR дозволяється використання оптичних кросів у виконанні для монтажу в стійку 19'' і оснащених роз'ємами SC/UPC. Використання кросів інших типів не дозволяється.

3.2.2 В MMR дозволяється використання оптичних кросів наступних виробників:

 • Panduit
 • AMP Netconnect
 • EasyLan

Використання оптичних кросів інших виробників в MMR не дозволяється.

3.2.3 Встановлення в MMR оптичних муфт не дозволяється. Перехід на кабель в оболонці, яка не підтримує горіння, повинен виконуватись за межами MMR.

3.2.4 Монтаж оптичних кросів в ДЦ виконується персоналом ДЦ та/або Виконавця. Після виконання монтажу Замовнику надаються ідентифікатори змонтованих кросів та паспорт лінії.

3.3 Комутації:

3.3.1 Всі комутації в ДЦ виконуються одномодовими оптичними патчкордами.

3.3.2 Для всіх нових оптичних кросів роз'єм, яким патчкорд підключається до оптичного кросу, має бути типу SC/UPC.

3.3.3 Лінійними даними комутації можуть бути:

 • ідентифікатор оптичного кросу та номер порту (номера портів) на ньому;
 • ідентифікатор обладнання Замовника та номер порту на ньому;
 • ідентифікатор стійки та/або модуля модуля однієї із сторін комутації

При замовленні комутації Замовник повинен повідомити персоналу ДЦ лінійні дані обох її кінців.

3.3.4 В разі, якщо Замовник замовляє комутацію, яка закінчується на обладнанні, яке не належить ні Замовнику, ні Виконавцю, він зобов'язаний надати Виконавцю підтвердження згоди його використання від власника цього обладнання.

3.3.5 Комутації в ДЦ виконуються наступним чином:

a. між оптичними кросами в MMR - патчкордом;

b. в межах однієї шафи загального користування - патчкордом;

c. між шафами в одному модулі в разі наявності оптичних кросів в обох шафах - через MMR;

d. між шафами в різних модулях - через MMR.

Організація комутацій іншими способами не дозволяється.

3.3.6 ЗВ Виконавця в залежності від кінцевих точок комутації визначається наступним чином:

а. від порту оптичного кроса в MMR до порту оптичного кросу в MMR;

b. від порту оптичного кросу (роз'єма інтерфейсу обладнання) в шафі до порту оптичного кросу (розєма інтерфейсу обладнання) в шафі;

c. від порту оптичного кросу в MMR, що відповідає порту оптичного кросу в модулі, до порту оптичного кросу в MMR, що відповідає порту оптичного кроса в модулі;

3.3.7 Для влаштування комутації в межах MMR Виконавець використовує власні матеріали.

3.3.8 Комутацію в межах власної шафи Замовник виконує самостійно.

3.3.9 Комутацію в межах арендованого модуля ДЦ виконує орендатор модуля.

3.3.10 Кожній виконаній комутації персонал ДЦ та/або Виконавця призначає унікальний ідентифікатор, який повідомляє Замовнику. В подальшому за необхідності виконати будь-які операції на комутації Замовник має повідомити Виконавцю цей ідентифікатор.